Pigmentiranje betona

     Beton je univerzalni građevni materijal. Njegova odlična svojstva poznata su čak i laiku, no čovjek se ponekad ne osjeća potpuno dobro u okolišu u kojem dominira sivilo. No za to postoji rješenje: oživljavanje bezličnih betonskih ploha bojama koje se harmonično uklapaju u okoliš. To možemo učiniti na tri različita načina. Najjednostavnije, ali ujedno i najslabije i konačno najskuplje rješenje je premazivanje površine betona bojom. Obzirom na ograničenu otpornost na utjecaje vremena i mehanička opterećenja, slabosti ove metode se pokazuju vrlo brzo, već pri prvoj potrebi sanacije premaza. Mukotrpno pripremanje podloge i nanošenje nove boje iziskuju znatne troškove. Druga mogućnost je upotreba različitog agregata, no tu je izbor boja jako ograničen. Sigurno najbolje, trajno, a time konačno i najjeftinije rješenje je pigmentiranje betona u masi. U osnovi se pripremanje pigmentiranih mješavina tek neznatno razlikuje od pripremanja sivog betona. Ipak valja poštivati neka važna pravila:

1.) Izbor kvalitetnih sirovina
2.) Pravilno podešavanje recepture
3.) Pravilna priprava pigmentirane mješavine


Što znači izbor dobrih i kvalitetnih sirovina? I kod pigmentiranog betona vrijedi pravilo da kvaliteta gotovog proizvoda neposredno ovisi o kvaliteti upotrebljenih sirovina. Nisu svi pigmenti pogodni za pigmentiranje betona. U procesu priprave svježeg betona u kemijskoj reakciji s vodom nastaje kalcijev hidroksid koji mješavinu čini izrazito alkalnom. Pigment mora dakle biti otporan na alkalni medij. U praksi to znači da ne smije promjeniti boju. Nadalje pigment mora biti otporan na djelovanje UV-zraka i utjecaje vremena. Boja mora ostati stabilna i nakon dugogodišnjeg utjecaja sunca, kiše, snijega... Bayferrox-pigmenti su apsolutno postojani na sve vremenske utjecaje, te se mogu bez ograničenja koristiti za pigmentiranje betona.

BAYFERROX - pigmenti za graditeljstvo

      Bayferrox-pigmenti su najpoznatiji željezni  oksidi za pigmentiranje betona i betonske galanterije. Sve što sadrži cement – opločnjaci, crijep, cigle, blokovi, rubnici, fasadni elementi, žbuka, mase za fugiranje i pripremljeni beton koji se transportira na mjesto ugradnje – sve te proizvode možemo obojiti. Izvođači i projektanti se u pravilu odlučuju za Bayferrox.

     Pigmentiranjem u masi postižemo trajno obojenje kojim će se betonski elementi harmonično uklopiti u okoliš. No time ne postižemo samo    dekorativnost. Pigmentirani beton, ali i asfalt,  mogu poslužiti i kao horizontalna signalizacija u prometu. Tu mašti nisu postavljene granice: možemo označiti staze za bicikle ili pješake, izlaze sa autoputa, pješačke prelaze, bojom upozoriti na približavanje tunelima, ili na potrebu smanjenja brzine. Pri tom valja naglasiti da tako izvedenu signalizaciju ne treba održavati ili obnavljati.

     Bayferrox možemo nabaviti u prahu, u kompaktiranom obliku, u granulama, ili kao suspenziju. Pigmenti su otporni na utjecaje vremena, visoke temperature, agresivne medije (kiseline i lužine) i apsolutno su svjetlostabilni. Netopivi su u vodi, pa ne zagađuju okoliš i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.U ponudi su tri osnovne boje – crvena, žuta i crna. Mješanjem osnovnih boja u određenom omjeru dobivamo različite nijanse smeđe.
    
                                                                       Djelić palete Bayferrox pigmenata

           Red 110Red 120 NYellow 420Yellow 910
           Red 130Red 130 BYellow 915Yellow 920
           Red 140Redd 160 Yellow 930Yellow 960
           Red 180Red 222Brown 600 NBrown 610 N
           Red 225Black 306Brown 640 NBrown 655 N
           Black 318Black 330Brown 663Brown 686

     Bayferrox proizvodi BAYER AG u tvornici u Ürdingenu u Njemačkoj i u Americi. Obje proizvodnje imaju ISO-certifikat koji garantira uvijek istu kvalitetu na koju se može bez razmišljanja osloniti.

Plastifikatori

Cementol Delta ekstra
Plastifikator za općenito poboljšanje kakvoće betona.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Zeta P
Superplastifikator za pripravu betona visokih začetih i konačnih čvrstoća, za izradbu vodonepropustljivih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Zeta
Superplastifikator za pripravu betona visoke čvrstoće, za izradbu vodonepropustljivih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Zeta T
Superplastifikator s djelomičnim učinkom usporavanja, primjeren za pripravu transportiranih betona, izradba vodonepropustljivih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Zeta Super S
Hiperplastifikator za pripremu samozgušnjavajučih, transportnih i visokotvrdih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Zeta prah
Superplastifikator za pripravu svih vrsta betona i žbuke visoke kakvoće.
Download specifikacija u PDF-u 
 


Pospješivači i dodaci za betoniranje u zimskim uvjetima

Cementol Akcelerator R
Bezkloridni pospješivać s učinkom plastifikatora. Pospješuje dosezanje visokih začetnih čvrtoća betona u uvjetima niskih i normalnih temperatura.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol B-novi
Dodatak s učinkom antifriza i pospješivaća otvrdnjavanja betona, za rad u zimskim uvjetima.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Omega P
Sipki pospješivać otvrdnjavanja i dodatak za betoniranje i žbukanje u zimskim uvjetima.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Omega F
Dodatak s učinkom superplastifikatora i pospješivaća otvrdnjavanja betona.
Download specifikacija u PDF-u

Tiksokret P
Pospješivać vizivanja cementa, za pripremu prskanih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Tiksokret T
Pospješivać vezivanja cementa, za pripremu prskanih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol AC1
Pospješivać vezivanja i otvrdnjavanja aluminatnog cementa.
Download specifikacija u PDF-u

Dodaci za usporavanje postupka vezivanja

Cementol Retard R-2
Dodatak za pripravu transportiranih betona s usporenim vremenom vezivanja, za betoniranje na višim temperaturama.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Retard M
Dodatak za pripravu žbuka koje možemo koristiti 24 i više sati.
Download specifikacija u PDF-u

Kulirpasta
Površinski usporivač vezivanja betona i žbuke za izradu pranih betona.
Download specifikacija u PDF-u

Arenati breitling replica

Cementol Eta S
Arenat za pripravu betona otpornih na smrznuće.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol Eta S1
Arenat i plastifikator za pripravu betona otpornih na smrznuće.
Download specifikacija u PDF-u

Cementol SPA
Arenat i superplastifikator za pripravu betona visoke kakvoće, otpornih na smrznuće.
Download specifikacija u PDF-u

Penilo 1
Dodatak za pripravu lakog betona - pjenastog betona gustoće od 500 kg/m3 do 2000 kg/m3.
Download specifikacija u PDF-u


ghggjkjkjhkjhj

dgfsdfasddfasdfsdjfklasjdgkljskljglajsgf

 
Danas smo zastupnici brojnih svjetskih renomiranih tvrtki, kao što su proizvođači strojeva za izradu betona, betonskih elemenata i crijepa (Hess - Maschinenfabrik GMBH, Officine Piccini, Vortex Hydra, Colle, MDB Lanciano i Metalika), te Bayer iz Leverkusena (BAYFERROX pigmentne boje), TKK iz Slovenije (aditivi za beton i žbuku 

                                          
Ove godine smo naš program zastupstva proširili sa tvrtkom Technotest iz Modene (Italija), koja se bavi proizvodnjom laboratorijske opreme za ispitivanje proizvoda betonske galanterije u skladu sa najmodernijim europskim standardima.
 
Ponuda EMES-s se sastoji od široke palete visokokvalitetnih pigmentnih boja te aditiva različitih mogućnosti primjene za beton i žbuku, do najkvalitetnijih strojeva za izradu raznovrsne betonske galanterije.
 
 

 

 

 


Stacionarne linije za opločnike

       Vibro-tlačni princip proizvodnje betonskih elementa rezultira visokokvalitetnim finalnim proizvodom homogene strukture betona. Vibropreše vodećeg njemačkog proizvođača HESS osiguravaju univerzalnost proizvodnje, jer omogućuju proizvodnju preko 500 različitih betonskih elemenata iz standardne ponude, kao i bilo koji element prema zahtjevu. Ovisno o zahtjevanoj tehnologiji, kapacitetu i investiciji određuje se oprema koja će izvršavati zadane parametre. 


      Proizvodnja elemenata u dva sloja čini uštedu u proizvodnji, te veću kvalitetu betonskih elemenata glede otpornosti na smrzavanje, habanje i zatvorenosti površinske strukture betona, kao i bolji izgled vidljive površine istih. Ovo je naročito izraženo kod proizvodnje elementa za popločavanje gdje je gornji sloj sastavljen od kvarcnog pjeska, aditiva i boje.

     Posebne izvedbe vibropreša omogućuju proizvodnju elemenata u posebnih hidrauličkim kalupima koji imaju mogućnost rotacije u samom stroju. Na taj način se osigurava proizvodnja elemenata u 3 dimenzije, sa utorima i sl. 

               
                             Hess-ova MULTIMAT stacionarna linija - modeli RH 250, RH 500, RH 1000

      Sistem vibriranja upravljanog i reguliranog elektroničkim putem predstavlja zadnje tehnološko patentirano rješenje od strane HESS-a, pod nazivom Variotronic. Takav način vibracije omogućuje formiranje idealnih vibracija za vrijeme ugradnje betona u kalupu za svaki element posebno. 

            
                                          Hess-ova MULTIMAT linija - modeli RH 1500-2, RH 2000-2

      Oprema proizvođača HESS je izvedena u tradicionalno kvalitetnoj izradi, svojstvenoj njemačkoj preciznosti, a sve s materijalima vrhunske kvalitete. Sve pokretne radnje stroja upravljane su putem elektrohidrauličnih sklopova, te kontrolirane pomoću elektroničkih sklopova priznatih proizvođača. Osim toga postrojenja su projektirana po modulima, što znači da se omogućuje postavljanje proizvodnje po svakom posebnom zahtjevu. 
              
             
     
     HESS sa svojim tvornicama u Njemačkoj, Francuskoj, Kanadi i Kini predstavlja vodećeg proizvođača ove vrste opreme u svijetu. Jaka razvojna služba svakim danom unosi tehnološke inovacije u opremu, a sve iz razloga poboljšanja kvalitete gotovih betonskih elemenata.

Strojevi za betonske cijevi

   
   
Tvrtka COLLE osnovana je 1958. godine, i od osnutka proizvodi strojeve i opremu za proizvodnju betonskih cijevi. Od osnivanja do danas, uz jaku razvojnu službu, te brz i djelotvoran servis za rezervne dijelove, Colle je postao jedan od vodećih svjetskih proizvođaća automatskih i poluautomatskih strojeva za proizvodnju betonskih cijevi i elemenata montažnih šahtova. Danas Colle ima instalirane strojeve u preko 100 zemalja širom čitavog svijeta. Posebno je indikativno da je na tržištu Njemačke, kao jednom od tehnički najzahtjevnijih tržišta, tvrtka Colle u zadnje dvije godine gotovo preuzela tržište uz njemačke proizvođače iste opreme.

      Oprema tvrtke Colle je izvedena iz materijala najviše kvalitete. Sve pokretne radnje stroja upravljane su putem elektrohidrauličnih sklopova, te kontrolirane pomoću elektroničkih sklopova renomiranih svjetskih proizvođača.

                       
                             Vibromatic 1000 i 2000 - za proizvodnju cijevi i elemanata do 160, tj. 300 cm


      U programu proizvodnje nalaze se strojevi za proizvodnju betonskih cijevi promjera od 10 do 300 cm visine do 300 cm, svih elemenata okruglih i kvadratnih baza šahtova promjera do 300 cm, što znači sve elemente potrebne za izvedbu betonske kanalizacije. 

                   
                                                     Vibrotubi - za cijevi velikih dimenzija i raznih oblika

      U sklopu automatske tvrtke Colle osigurava kompletnu automatizaciju proizvodnje u suradnji s tvrtkom REKERS iz Njemačke, kao jednog od vodećih proizvođača opreme za automatizaciju, gdje je moguće napraviti proizvodnju bez utjecaja čovjeka. 

             
                                                  Vimatic - temelji za šahtove i septičke jame (fi = 3m)

      Osnovna odlika betonskih cijevi proizvedenih na strojevima Colle je da su proizvedeni vibriranjem jezgre prilikom proizvodnje, a kako su vibratori isključivo električni, pokretani inverterima, za svaku recepturu i kvalitetu agregata je moguće odrediti idelalne vibracije i amplitude vibriranja kod ugradnje betona.

      Sve cijevi mogu biti izrađene prema sistemu brtvljenja prema želji korisnika, od brtvljenja građevinskim ljepilom, preko gumene brtve tipa "suza" do integrirarne brtve.

Plastični kalupi za proizvodnju betonskih elemenata

Najširu paletu opločnih proizvoda s minimalnim ulaganjima omogućuje proizvodnja betonskih elemenata u plastičnim kalupima. Osnovni kalupi za ploče su dimenzija 40 * 40 cm, sa preko 50 različitih dizajna kalupa ili 30 * 30 cm, sa oko 20 dizajna ploča. Osim opločnih elemenata u programu se nalaze i kalupi za umjetni kamen - bunja, vratašca za dimnjak, rubnjaci, kanalice, razni reljefi i dr.


Ploče 40 x 40 cm

             

Ploče 30 x 30 cm

             


     Kako se kod proizvodnje ploča elementi proizvode u bojama, na taj način se može dobiti vrlo široka paleta proizvoda. Minimalna cijena ulaganja u proizvodnju koja sadrži plastične kalupe, vibro stol i drvene tehnološke palete (regale), omogućuje vrlo brzu prilagodbu zahtjevima tržišta. Plastika upotrebljena u kalupima je od posebnih materijala i dodataka gume kako bi plastični kalup mogao proizvesti i do 200 betonskih elemenata prije zamjene.


Elementi za popločavanje

              

Rubnici i kanalice

             


     Posebno polirana i glatka površinska obrada kalupa daje betonu poseban sjaj i glatkoću, bez okom vidljivih površinskih rupica. Isto je nemoguće postići s bilo kojom drugom tehnologijom proizvodnje betona, te se kao takva navedena tehnologija svrstava u posebna tehnološka rješenja obrade betona.


Umjetni kamen - bunje

           

Ostali razni betonski elementi

              


     Betonski elementi proizvedeni u plastičnim kalupima su do danas našli primjenu na mnogim mjestima gdje standardni betonski opločnici nisu mogli zadovoljiti zahtjevane vizualne kriterije.

     Emes u sklopu svoje proizvodnje izradjuje plastične poliesterske i metalne kalupe. Moguća je izrada kalupa od bilo kojeg materijala prema zahtjevu, glede dimenzija, oblika i dizajna. Kalupi omogućuju EMESY tehnologijom dobivanje betona povećane gustoće, sa sjajom i u odabiru različitih boja i nijansi koristeći BAYEROVE bojne pigmente. Izrađujemo VIBRO stolove raznih dimenzija.

Planetarne mješalice

MF-250-CTP

Osnovna izvedba mini betonare MF-250-CTP sadrži horizontalnu mješalicu sa potpuno planetarnim mješanjem, gdje se lopatice na oblogama ruka za mješanje mijenjaju i podešavaju kako bi se uvijek osiguralo kvalitetno mješanje betonske smjese. Iznad mješalice se nalazi vaga koja važe agregat i cement, a povezana je preko ćelije za vaganje na mikroračunalo koje kontrolira i upravlja radom mini betonare. Na samoj mješalici se nalazi i otvor sa zubima za otvaranje vreća za cement, u slučaju da se cement ne dozira preko vage, te crijevo za pranje. Osnovna verzija sadrži jednu ruku s lopaticama za grabljenje agregata u vagu. Mini betonara je izrađena prema CE standardu zaštite na radu, gdje su sve radnje na stroju zaštićene od dodira radnika prilikom rada.
Opcionalna izvedba mini betonare MF-250-CTP-AUT omogućuje potpuno automaziran rad betonare, gdje nije potreban operater za rad na samoj betonari - sve radnje se izvršavaju automatski.
Ugrađeni sistem za vaganje i programiranje osigurava jednostavno rukovanje gdje je potreban samo jedan operater koji opslužuje mini betonaru.
Vaganje komponenata se vrši pomoću elektroničke sonde koja je povezana s mikroračunalom. Programiranje količine komponenata betona se vrši na jednostavan način upisom težine pojedinih komponenata u mikroračunalo za pojedinu recepturu.

                                         

Tehničke karakteristike:
Oznaka postrojenja MF-250-CTP
Proizvođač mješalice OFFICINE PICCINI
Kapacitet proizvodnje betona 5-10 m3/h
Volumen planetarne mješalice 450 l
Izlaz svježeg vibriranog betona 250 l
Doziranje agregata i cementa težinsko
Točnost vage za agregat i cement do 2%
Vibrator na vratima vage agregata i cementa uključen
Doziranje vode volumensko (vremenski)
Način doziranja vode priključak za gradski vodovod
Vrste agregata 2
Dužina ruke za navlačenje agregata  4,9-6 m
Broj lopatica na ruci 19-25 kom
Broj ruka 1 kom
Dužina crijeva za pranje 5 m
Upravljanje mikroračunalom
Snaga motora mješalice 5 kW
Snaga motora hidraulike 0,5 kW
Snaga motora puža za cement 2,2 kW
Težina betonare 930 kg


MF-400-CTP

Osnovna izvedba mini betonare MF-400-CTP sadrži horizontalnu mješalicu sa potpuno planetarnim mješanjem, gdje se lopatice na oblogama ruka za mješanje mijenjaju i podešavaju kako bi se uvijek osiguralo kvalitetno mješanje betonske smjese. Iznad mješalice se nalazi vaga koja važe agregat i cement, a povezana je preko ćelije za vaganje na mikroračunalo koje kontrolira i upravlja radom mini betonare. Na samoj mješalici se nalazi i otvor sa zubima za otvaranje vreća za cement, u slučaju da se cement ne dozira preko vage, te crijevo za pranje. Osnovna verzija sadrži jednu ruku s lopaticama za grabljenje agregata u vagu. Mini betonara je izrađena prema CE standardu zaštite na radu, gdje su sve radnje na stroju zaštićene od dodira radnika prilikom rada. Opcionalna izvedba mini betonare MF-400-CTP-AUT omogućuje potpuno automaziran rad betonare, gdje nije potreban operater za rad na samoj betonari - sve radnje se izvršavaju automatski.
Ugrađeni sistem za vaganje i programiranje osigurava jednostavno rukovanje gdje je potreban samo jedan operater koji opslužuje mini betonaru.
Vaganje komponenata se vrši pomoću elektroničke sonde koja je povezana s mikroračunalom. Programiranje količine komponenata betona se vrši na jednostavan način upisom težine pojedinih komponenata u mikroračunalo za pojedinu recepturu.


                                          

Tehničke karakteristike:

Oznaka postrojenja MF-400-CTP
Proizvođač mješalice OFFICINE PICCINI
Kapacitet proizvodnje betona 8-14 m3/h
Volumen planetarne mješalice 650 l
Izlaz svježeg vibriranog betona 400 l
Doziranje agregata i cementa težinsko
Točnost vage za agregat i cement do 2%
Vibrator na vratima vage agregata i cementa uključen
Doziranje vode volumensko (vremenski)
Način doziranja vode priključak za gradski vodovod
Vrste agregata 2 (ili opcija 4)
Dužina ruke za navlačenje agregata  5,5-6,6 m
Broj lopatica na ruci 20-26 kom
Broj ruka 1 kom (opcija 2 kom)
Dužina crijeva za pranje 5 m
Upravljanje mikroračunalom
Snaga motora mješalice 7,5 kW
Snaga motora hidraulike 0,5 kW
Snaga motora puža za cement 2,2 kW
Težina betonare 1890 kg

Strojevi za betonske cijevi

C-600

C600 je stroj za proizvodnju nearmiranih betonskih cijevi principom rotacione glave. Stroj se sastoji od glavnog radnog dijela sa pogonskom grupom i sistemom za podizanje rotacione glave, vanjskog alata, rotacione glave i pomoćnih prstenova za oblikovanje donje strane cijevi. Rotaciona glava sa lopaticama beton sabija ispod glave istovremeno istiskujući glavu prema gore, ostavljajući otvor nazivnog prečnika cijevi. Gornji dio cijevi se oblikuje posebnim alatom. Izrađena cijev sa alatom i prstenom se nosi na mjesto sušenja gdje se otvara i odvaja od vanjskog alata. Za svaki prečnik cijevi potrebno je imati po jedan vanjski alat i rotacionu glavu, a broj prstenova ovisi o kapacitetu planirane proizvodnje. 
                                              
                                                                 

Tehničke karakteristike:
Dužina cijevi 1000 mm
Promjer cijevi 200-1200 mm
Kapacitet proizvodnje 5-7 kom/h promj. 1200 mm
12-15 kom/h promj. 200 mm 
Ukupna instalirana snaga 24 kW
Težina stroja s kalupom promjera 1000 mm 2850 kg
Količina elektrovibratora na plaštu 6 kom na promjeru 1200 mm
Broj okretaja vibratora-regulirano 2800-6000/m


C-1200

C-1200  ima ugrađenu hidrauliku za vađenje cijevi iz stroja, dok se vibriranje na plaštu vrši elektrovibratorima. Stroj se sastoji od komandnog pulta, hidraulične pumpe,  razvoda,postolja i raznih kalupa. Postolje se montira u betonski šaht prema nacrtu. Odvoz gotovih betonskih cijevi iz stroja na mjesto za sazrevanje vrši se posebnim ručnim viličarom projektiranim i proizvedenim za tu namjenu.

                                                                      
Tehničke karakteristike:
Dimenzije cijevi max. 1000 mm
Promjer cijevi 200-800 mm
Kapacitet proizvodnje 10 kom cijevi Ø400x1000 mm na 1 sat
Ukupna instalirana snaga 12,5 kW / 380 V
Težina stroja s kalupom 2200 kg
Dimenzije stroja-dužina 2 m
Dimenzije stroja-širina 2 m
Dimenzije stroja-visina 3 m


Strojevi za betonski crijep


       Tvrtka VORTEX HYDRA vodeći je proizvođać strojeva za proizvodnju betonskog crijepa. Proizvodnja betonskog crijepa je najprofitabilnija proizvodnja betonskih elemenata, odnosno težina betona u crijepu nalazi najvišu cijenu na tržištu. Betonski crijep ima niz prednosti u odnosu na glineni i gotovo ga je potisnuo iz proizvodnje. Osim niže cijene gotovog crijepa na tržištu, betonski crijep ima i bolju kvalitetu, veće mogućnosti boje, bolju geometriju crijepa, lakše postavljanje i niz drugih prednosti. Proizvodnja glinenog crijepa iziskuje veliku potrošnju energije za pečenje, te je samim tim i ekološki neopravdana. 

                                        
                                                      UNO linija - strojevi UNO 300 i UNO 600
     
     Kapaciteti proizvodnje betonskog crijepa se kreću u granicama od 2.000 komada crijepa do 48.000 komada crijepa za 8 sati rada. Ovisno o kapacitetu proizvodnje projektira se cijela tehnološka linija prilagođena prostoru za proizvodnju.

               
                                                                             Vortex ROTARYrack 8
     
      Kako postoji više načina završne obrade crijepa, boja i razni dodaci daju crijepu posebnu privlačnost, naročito kada su postavljeni na krov kuća. 


              
                               Oprema za finishing - linija za nanošenje akrilne boje na gotove crijepove

      Uz osnovnu opremu za proizvodnju svih vrsta crijepova od mediterana 2 vala do ravnog crijepa u sklopu proizvodnje VORTEX-a nalazi se i oprema za izradu svih potrebnih dodatnih elemenata pokrova: završni crijepovi, odzračnici, antenski izlazi, snjegobrani i dr. Proizvođač crijepa sa VORTEX-ovom opremom na taj način osigurava proizvodnju kompletnog programa pokrova.

      Oprema tvrtke VORTEX je izvedena s materijalima najviše kvalitete. Sve pokretne radnje stroja upravljane su putem elektropneumatskih sklopova, te kontrolirane pomoću elektroničkih sklopova renomiranih svjetskih proizvođača.

Metalni kalupi za proizvodnju betonskih elemenata

                                            
                                                                

Download kataloga u PDF-u

Laboratorijska oprema TECNOTEST

   Tecnotest
je kompanija koja je osnovana 1968. godine kao tvrtka za proizvodnju laboratorijske opreme i test strojeva, danas je među vodećima u svijetu. Tvrtka je locirana u Modeni, na sjeveru Italije. Odlikuje ih snaga, preciznost, memorija i dug vijek trajanja. Posjeduje predstavništva širom Europe.

 
                                 
                   Testiranje za zemlju i                          Testiranje mehanike                       Testiranje geotehnike za
                            kamenje                                                                                                prodor-penetrometri

                              
               Bušenje i vađenje uzoraka                      Testiranje agregata                        Laboratorijska oprema 
 
                                
                      Mobilni laboratorij                             Ispitivanje puteva i                                       Sita                                
                                                                                          asfalta

                               
                    Testiranje cementa i                            Testiranje betona                               Testiranje čelik
                             maltera


Oprema za manipulaciju betonskom galanterijom

Od nedavno u našoj ponudi možete pronaći i proizvode tvrtke MDB Lanciano za manipulaciju proizvodima betonske galanterije. Program MDB-a obuhvaća razna ručna kliješta za rubnjake i opločnjake te nastavke za viličare i kvarove, za manipulaciju blokovima i drugim masivnijim betonskim proizvodima. Proizvode MDB odlikuje pouzdana kvaliteta i povoljna cijena, kao i visoki stupanj prilagodljivosti Vašim konkretnim potrebama.                          PMB                                                     PCRA                                                    PMF/T
    

                         PP4L                                                        PM 2                                                   PM 100

Download kompletnog kataloga u PDF-u

Winkolan BZ serija 2

Priroda proizvoda:               - polimerni premaz na bazi vode s iznimnom izdrživosti

Područje primjene:
              - industrijski premaz betonskog crijepa
 
Namjene:                                
- dugoročna zaštita od atmosferilija
                                                  - sprječavanje cvetanja
                                                  - osiguravanje široke palete boja

Svojstva:                                - čvrstoća
                                                  - odbija vodu
                                                  - kombinacija tvrdoče i fleksibilnosti
                                                  - vrlo dug vijek trajanja

Obrada:                                    - winkolan BZ, serije 2 se prije upotrebe mora razrijediti s vodom (u omjeru oko 
                                                     100:20 do 100:25 po težini) 

Nanošenje:                              - airless sustavi za prskanje su dokazano uspješni. Uvjeti rada ovise o brzini
                                                     raspršivanja  i ciljanoj količini nanosa

Radna temperatura:            - ne ispod 5° C (4° F)

Ponovno prskanje:               - u principu, sakupljeni akril, bilo od prskanja na suho ili na mokro, treba se kontinuirano                                                      ponovno koristiti i to što je brže moguće samo na mokro

Uvjeti sušenja:                      - temperatura crijepa kao i intenzivirani uvjeti sušenja (npr. topli zrak, infracrveno                                                       zračenje) skračuje vrijeme sušenja

Rukovanje i skladištenje:   - prije uporabe materijal se mora pažljivo homogenizirati miješanjem, posebno kod
                                                    razrjeđivanja s vodom
                                                  - alati i kotejneri se moraju očistiti vodom tako da se ne pojavi osušeni film
                                                  - ne dopustiti smrzavanje
                                                  - izbjegavati skladištenje na suncu
                                                  - rok trajanja: max 1 godina (Uvjeti: nerazrijeđen, kontejneri dobro zatvoreni,
                                                    temperatura ne preko 20° C) 

Stacionarni vibrostrojevi

VPS 1000

VPS-1000 je stacionarni hidraulični vibrostroj koji izrađuje betonske elemente na drvenim paletama. Elemenati se oblikuju u kalupima  pod vibracijama sa gornje i donje strane kalupa i jakim hidrauličnim pritiskom. Dovoženje betona do stroja vrši se kolicima. Doziranje  betona u kalupe vrši se ručno kod ovog modela. Gotovi elementi odvoze se na sušenje kolicima koja se dobiju u kompletu sa strojem. Zamjenom kalupa na stroju moguće je raditi: blokove svih veličina,opločnjake, ivičnjake,dimnjake itd.


                                                  

Tehničke karakteristike:
Korisna radna površina stroja 40x100 cm
Visina betonskih elemenata 6-33 cm
Kapacitet proizvodnje opločnjaka visine 6 cm 60 sec. ciklus
Snaga motora agregata  4 kW
Snaga elektromotora vibratora 4x0,37 kW 
Pogon Hidraulični
Dimenzije stroja-dužina 1,5 m
Dimenzije stroja-visina 2,5 m
Dimenzije stroja-širina 1,8 m
Težina stroja 1800 kg


VPS 2000

VPS-2000 je stacionarni vibrostroj za proizvodnju dvoslojnih betonskih elemenata. Vibro-tlačni princip proizvodnje betonskih elemenata rezultira visokokvalitetnim finalnim proizvodom homogene strukture betona. Beton u prihvatne silose se ubacivaju transportnom trakom,skipom ili kiblom pomoću viljuškara. Vibrostroj VPS-2000 osigurava univerzalnost proizvodnje, jer omogućava proizvodnju preko 100 različitih proizvoda standardne ponude ili bilo kojeg proizvoda prema zahtjevu korisnika. Nakon prešanja svježi elementi na tehnološkim paletama se transportiraju po liniji za transport svježih elemenata i nose na sušenje.


                                          

Tehničke karakteristike:
Korisna radna površina stroja 40x100 cm
Visina betonskih elemenata 5-33 cm
Kapacitet proizvodnje opločnjaka visine 6 cm 22,5 m2/h
Instalirana snaga 14,5 kW
Priključni napon 380 V
Pogon Hidraulični
Dimenzije stroja-dužina 7,5 m
Dimenzije stroja-visina 2,9 m
Dimenzije stroja-širina 1,8 m


VPS 4000

VPS-4000 je stacionarni visoko produktivan stroj za proizvodnju betonskih elemenata. Vibro-tlačni princip proizvodnje betonskih elemenata rezultira visokokvalitetnim finalnim proizvodom homogene strukture betona.
Beton i kvarc u prihvatne silose se ubacivaju transportnom trakom,skipom ili kiblom pomoću viljuškara. Mogućnost proizvodnje u dva sloja sa kvarcnim pijeskom čini uštedu u proizvodnji,daje veću kvalitetu i estetski izgled. Vibrostroj VPS-4000 osigurava univerzalnost proizvodnje, jer omogućava proizvodnju preko 100 različitih proizvoda standardne ponude ili bilo kojeg proizvoda prema zahtjevu korisnika .Nakon prešanja svježi elementi na tehnološkim paletama se transportiraju po liniji za transport svježih elemenata do dizala (elevatora).

                                            

Tehničke karakteristike:
Korisna radna površina stroja 1000x800 cm
Visina betonskih elemenata 4-33 cm
Kapacitet proizvodnje opločnjaka visine 6 cm 45 m2/h
Instalirana snaga 17,5 kW
Priključni napon 380 V
Pogon Hidraulični
Dimenzije stroja-dužina 8 m
Dimenzije stroja-visina 2,9 m
Dimenzije stroja-širina 1,8 m


Pokretni vibrostrojevi

SVP-633

SVP-633 je pokretni vibrostroj za izradu svih vrsta betonskih elemenata od 19-33 cm visine i posjeduje vlastiti pogon u svim pravcima. Dovoženje betona do stroja vrši se u kibli pomoću viljuškara, te se ubacuje u usipni koš stroja i pomoću dozatora prosljeđuje u kalupe. Proizvodnja se odvija na betonskoj pisti.

                                                                  

Tehničke karakteristike:
Korisna radna površina stroja 40x120 cm
Visina betonskih elemenata 19-33 cm
Kapacitet proizvodnje blokova 20x20x40 350/h
Dimenzije stroja-dužina 200 cm
Dimenzije stroja-visina 250 cm
Dimenzije stroja-širina 180 cm
Težina stroja 2200 kg


SVP-12

SVP-12 je visokoproduktivan pokretni vibrostroj za izradu svih vrsta betonskih elemenata od 19-33 cm visine i posjeduje vlastiti pogon u svim pravcima. Dovoženje betona do stroja vrši se u kibli pomoću viljuškara, te se ubacuje u usipni koš stroja i pomoću dozatora prosljeđuje u kalupe. Proizvodnja se odvija na betonskoj pisti.

                                                                  

Tehničke karakteristike:
Korisna radna površina stroja 80x120 cm
Visina betonskih elemenata 19-33 cm
Kapacitet proizvodnje blokova 20x20x40 600/h
Dimenzije stroja-dužina 230 cm
Dimenzije stroja-visina 250 cm
Dimenzije stroja-širina 180 cm
Težina stroja 4500 kg


Tramot IT Industrija